Ledenavond

Ledenbijeenkomst vindt plaats elke tweede donderdag van de maand gedurende september tot en met mei. De ledenavond wordt vanaf november 2018 gehouden in het Jannes v/d Sleedenhuis, locatie Wolfsbos, Valkenlaan 5, te Hoogeveen. Aanvang 19.30 uur.

Wat wordt er gedaan op deze ledenavonden:

  • Er worden zaken besproken aangaande de vereniging, als lid kunt u meepraten en discussiëren over wat er door de vereniging b.v. veranderd zou moeten worden. wat er verbetert kan worden, wat er georganiseerd zou moeten worden.
  • Er wordt uiteraard gesproken over onze hobby, en praktische tips, welke ook voor u van toepassing kunnen zijn.
  • Er worden lezingen gehouden over b.v. kanaries, tropen, parkieten, papagaaien enz.   (ook hier geldt: wat de leden wensen).
  • In oktober altijd een tafelkeuring door deskundige keurmeesters.

Mei 2023:

Deze avond sluiten we het seizoen af met een hapje en een drankje.

April 2023:

13-04-2023 Rene Kleine kwam op deze avond en had een mooie quiz voorbereid, de vragen hadden allen met vogels te maken hadden. Het was weer een gezellige avond en het werd door de leden zeer gewaardeerd. René nogmaals bedankt voor het verzorgen van deze avond.

Maart 2023:

13-03-2023 Jaarvergadering

Februari 2023:

09-02-2023 René Schonewille voorzitter district Drenthe heeft met een interactieve lezing ons een mooie avond bezorgd, aan de hand van foto’s kwam er een discussie op gang van hoe doe jij het en waarom doe je het zo?

11-02-2023 Jaarlijkse feestavond met de prijsuitreiking en Bingo aanvang 19.30 uur.

Tafel vol met prijzen Gezellige boel

Januari 2023:

Ledenavond gehad en de afgelopen onderlinge TT besproken en na de pauze aan de houd van foto’s diverse vogels besproken. leuke en gezellige avond met een ruime opkomst van leden.

December 2022: geen ledenavond

November 2022:

Deze keer zal de ledenavond op woensdag 9 november zijn dit i.v.m. de districtstentoonstelling. Op deze avond zal MEVAGO uitleg geven over het zaad wat hij te koop heeft. Verder is er gelegenheid om de inschrijfformulieren in te leveren voor onze onderlinge Tentoonstelling. Na de pauze gaan we via groot beeldscherm vogels bespreken die door de leden zijn ingezonden per foto.

Oktober 2022:

Normaal gesproken zou deze avond bestemd zijn voor de tafelkeuring, helaas kon deze geen doorgang vinden omdat we in de vogelgriep zone zaten waar we niet met vogels mochten samenkomen. Verder werd deze avond ingevuld met informatie over de maatregelen omtrent de vogelgriep en over de komende tentoonstellingen. Het was weer een gezellig bijeen zijn.

September 2022:

De eerste avond van het nieuwe seizoen was weer een gezellig bijeen zijn. Er werd veel gesproken over de kweekresultaten en er werden tips en ervaringen uitgewisseld.

Mei 2022:

Dit was de laatste avond van het seizoen, we hebben deze avond informeel over onze vogelhobby van gedachten gewisseld onder het genot van een Hapje en een drankje.

April 2022:

Tijdens de vergadering werd er gesproken over het allerlei zaken/stemmingen over de bond. De ringencommissaris gaf ook een uitleg over de nieuwe manier van ringenbestelling.

Maart 2022:

Jaarvergadering gehouden met huldiging van jubilarissen en uitreiking van certificaten NBvV-surveillant.

Jubilarissen: v.l.n.r: Wim Everts 40 jaar, Koop Houwer 50 jaar en Bert Hooijer 40 jaar.

De geslaagde surveillanten v.l.n.r. John Fransen, Bert Hooijer en Lambert Lenten.

Februari 2022:

10 februari ledenavond met lezing door Rene Kleine over: Het houden van niet alledaagse vogels Insecteneters. Deze was zeer geslaagd Rene vertelde een boeiend verhaal over de insecteneters.

Januari 2022:

Geen ledenavond

December 2021:

Geen ledenavond.

November 2021:

Geen ledenavond i.v.m. corona maatregelen in het Jannes

Oktober 2021:

Op 14 oktober was er weer een tafelkeuring mogelijk, keurmeesters Harrie van der Kolk besprak de kanaries en Pieter van der Hooven de tropen, parkieten en overige vogels. Helaas was de verlichting niet optimaal, maar desondanks toch een gezellige en leerzame avond.

September 2021:

Na een jaar met allerlei corona beperkingen hebben we op donderdag 9 september weer een ledenbijeenkomst gehad. Het was een gezellig samenzijn met eerst een aantal meldingen van het bestuur en verder werd er gesproken over het afgelopen kweekseizoen. 

Juni, Juli en Augustus zomerstop.

Mei 2021:

Geen ledenavond i.v.m. corona

April 2021:

Geen ledenavond i.v.m. corona

Maart 2021:

Geen ledenavond i.v.m. corona

Februari 2021:

Geen ledenavond i.v.m. corona

Januari 2021:

Geen ledenavond i.v.m. corona

December 2020:

Geen ledenavond i.v.m. corona

November 2020:

Geen ledenavond i.v.m. corona

Oktober 2020:

Helaas geen tafelkeuring i.v.m. Corona, maar wel een boeiende lezing door Bert Hooijer over zijn observaties met prachtige foto/filmbeelden van slangen in het Dwingelderveld.

September 2020:

We zijn weer begonnen met de ledenavond, dit was en is mogelijk op ‘onze’ locatie. We hebben deze avond gesproken over de behaalde resultaten van het afgelopen kweekseizoen.

Juni, Juli en Augustus zomerstop.

April en Mei 2020:

Geen ledenavond in verband met de corona-crisis

Maart 2020:

Jaarvergadering

Februari 2020:

Lezing door Robertus Benning ’Ik heb geen hobby’

Robertus is al jaren lid van Fauna en is het houden van vogels is hem met de paplepel ingegoten, zijn vader heeft parkieten. Deze avond vertelde Robertus over zijn passie, het houden van vogels op zijn manier. Het was een boeiend verhaal over hoe hij zijn vogels selecteert, voert, en huisvest. 

Januari 2020:

Op deze avond werd o.a. gesproken over de afgelopen VOGEL 2020 waarbij de leden wat aanmerkingen en verbeterpunten hadden voor het hoofdbestuur. Het bestuur Fauna heeft deze punten doormiddels een brief kenbaar gemaakt bij het hoofdbestuur, verder was het een leuke avond met positieve discussie.

December 2019:

Geen ledenavond

November 2019:

Er zal worden gesproken over de aankomende TT, ook kan men op deze avond het inschrijfformulier inleveren voor de onderlinge TT.

Oktober 2019:

Op deze avond was er een tafelkeuring gepland, de heer Cor van Elven heeft de tropische vogels, Europese cultuurvogels en de parkieten besproken. Voor de kanaries deed de heer Riekus de Haan dit. Beide heren zijn deskundige keurmeesters van NBvB.

September 2019:

Eerste bijeenkomst na de zomerstop. Bijpraten over de taakverdeling in het bestuur en het kiezen van een nieuwe voorzitter. Leden aan het woord over de resultaten van het bijna voor iedereen afgelopen kweekseizoen.

Mei 2019:

Lezing Bert Hooijer. Hij laat veel foto’s zien uit de natuur met o.a. vogels, vlinders, libellen, bomen, planten, orchideeën, slangen, hagedissen, paddenstoelen, knaag en roofdieren.

April 2019:

Ledenavond waarbij de leden aan het woord waren over de stand van zaken van de eigen kweek, een interessante avond waar vele tips en  weetjes over en weer werden gewisseld.

Maart 2019:

Jaarvergadering gehouden met bestuursverkiezing, voorzitter Henk Bos was aftredend en niet herkiesbaar. Ook 2de voorzitter Geert Kats was aftredend en niet herkiesbaar. Het huidige bestuur is in gesprek met kandidaten. Ook was er deze avond een jubileum, Hielko Reitsma werd gehuldigd omdat hij 25 jaar lid was van de vereniging.

Februari 2019:

Lezing gehouden door René Kleine over het kweken van Europese cultuur vogels, René kon mooi vertellen over de kweek met zijn vogels. Ook over de bouw van zijn volière, dit alles toonde hij met mooie foto’s.

Januari 2019:

Op deze avond werd o.a. gesproken over de afgelopen wereldshow, met welke vogels de leden kweken en wat voor voeding men toepast. een leuke  avond met positieve discussie.

December 2018:

Geen ledenavond i.v.m. opening Districtsshow Drenthe

November 2018:

Deze ledenavond werd de komende Tentoonstelling besproken en de nieuwe locatie bekeken.

Oktober 2018:

Ledenvergadering met tafelkeuring, waarbij 2 deskundige keurmeesters Riekus de Haan voor kanaries en Adrie van Kooten voor de overige vogels (parkieten/tropen/Europese cultuurvogels) de vogels op de tafel samen met de leden keuren/bespreken. Meestal een interactieve avond.

De tafelkeuring was weer een geweldig succes, de aanwezige vogels werden uitvoerig besproken en er werden tips gegeven voor komende Tentoonstelling en de kweek!

Keurmeester Adrie van Kooten bespreekt de vogels.

September 2018:

13 september ledenavond met lezing van Bert Hooijer

Bert doet zijn fotoboek open!

Hij laat veel foto’s zien uit de natuur met o.a. vogels, vlinders, libellen, bomen, planten, orchideeën, slangen, hagedissen, paddenstoelen, knaag en roofdieren.

De ledenavond met de foto’s en het verhaal van Bert was een mooie en leerzame avond!

Juni, Juli en Augustus 2018 geen ledenavond.

Programma mei 2018:

Ledenavond verplaatst van 10 mei naar 17 mei, dit in verband met Hemelvaartsdag.

Op deze avond zal de kweek besproken worden.

Leden vertellen hoe hun kweek was en delen onderling hun ervaringen, vaak een leerzame avond met vele tips en weetjes.

April 2018:

Op 12 april werd er een lezing gegeven door Riekus de Haan C.O.M. Keurmeester van Kleurkanaries en van Vorm- en Postuur kanaries.

Dit was een zeer leerzame lezing over postuur en kleurkanaries.

Terug naar boven