Lid worden

Lid worden van volièrevereniging Fauna Hoogeveen? Dat kan. Wij verwelkomen nieuwe leden van harte.

Ieder lid ontvangt elke maand het verenigingsblad en het blad van de vogelbond genaamd “Onze Vogels”. Het lidmaatschap betekent namelijk dat u automatisch lid bent geworden van de Nederlands Bond van Vogelliefhebbers. U krijgt dan een kweeknummer toegewezen. Wanneer u van plan bent om te gaan kweken met uw vogels, kunt u via de ringencommissaris de ringen aanvragen, welke door hem bij de bond worden besteld. Op deze manier kunt u de vogels “ringen” met ringen voorzien van uw eigen kweeknummer. Het is dan mogelijk om deel te nemen aan onze onderlinge tentoonstelling. Tevens kunt u deelnemen aan provinciale, nationale en internationale tentoonstellingen.

Aanmelden als lid

Lid worden van VV Fauna Hoogeveen? Stuur een e-mail naar de vereniging met je vraag of aanmelding voor het lidmaatschap. Het bestuur is te bereiken via het volgende e- mailadres: info@vvfaunahoogeveen.nl

Contributie 2020 voor vv Fauna

De onderstaande contributie is van toepassing voor 2020

Lidmaatschap € 35, – per jaar
Jeugdleden 6 t/m 16jaar € 21, – per jaar
Verenigingsleden € 21, – per jaar
Bankrekeningnummer

Regiobank

NL90 RBRB 0929 5812 29

t.a.v. Volièrevereniging Fauna te Hoogeveen

.
De contributie dient ieder jaar voor 15 december van het voorafgaand jaar betaald te worden
Terug naar boven